Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia doktoranckie

Serdecznie witamy!

 

Szanowni Państwo,

  • Zwracamy się o niewypełnianie w trakcie rejestracji na studia doktoranckie pól dotyczących wyników z matury (tzn. niezaznaczanie żadnych punktów dotyczących matur). Na studia doktoranckie jesteście Państwo kwalifikowani na podstawie wyników ze studiów magisterskich i tylko one są wiążące. 

  • Nie ma opłaty rekrutacyjnej na studiach doktoranckich. 
  • W rubryce "Nazwa ukończonej szkoły średniej" wybierają Państwo typ i nazwę szkoły wyższej.
  • Opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranta (ELD) wynosi: 17 PLN

    Numer konta, na które należy wpłacać: 56116022020000000076486236

    Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

    tytułem: opłata za wydanie Elektronicznej Legitymacji Doktoranckiej Imię i Nazwisko Doktoranta

 

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: FAQ